Biz hakda

Hebei welaýatynyň Sinle şäheri, Konggang köçesi, Ykdysady ösüş zolagy, 6-njy birinji hatarda ýerleşýän Hebei Xinanran Biotehnologiýa Co., Ltd. .Korporasiýa 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda döredildi. Taslamanyň birinji tapgyry üçin 156 million RMB maýa goýum bilen 32,788 inedördül metr meýdany tutýar.

 • biz hakda
 • biz hakda

Organiki çaýlarymyz

Önümçilik prosesi

Kanadaly ýerli suratkeşler tarapyndan ajaýyp dizaýn edilen bankalarda organiki boş ýaprak çaýlaryny satýarys.Munuň netijesinde ýetimler öýündäki çagalara döredijiligini beýan etmek üçin çeper esbaplar berip bileris.

# STEEPANDJAR2016
öňe sürmek_img_01

Täze önümler

 • ALBENDAZOLE 2500 BOLUS

  ALBENDAZOLE 2500 BOLUS

  Görkezmeler Aşgazan-içege we öýken strongilozalarynyň, sestodozlaryň, fasioliazyň we dikrokeliozlaryň öňüni almak we bejermek.Albendazol 2500 ýumurtga we liçinkalardyr.Hususan-da, dem alyş we iýmit siňdiriş güýçleriniň kodlanan liçinkalarynda işjeňdir.Doz we administrasiýa 10mg / kg BWorally: Sygyrlar we düýeler: Aşgazan-içege we uzyn nematodlar sebäpli döreýän infestasiýalara gözegçilik we bejermek üçin Monieziýa we bagyr çişleri ulanylýar: 1 bolus / 300 kg BW Bagyr dümewi bolan ýagdaýynda ...

 • Glutaral we Deciquam çözgüdi

  Glutaral we Deciquam çözgüdi

  Esasy düzümi Glutaraldegid, Dekametonium aýratynlyklary Bu önüm açyk ysly açyk sary suwuklyga reňksizdir.Farmakologiki hereket Dezinfeksiýa.Glutaraldegid bakteriýalaryň köpelmegini we köpelýän sporalary, kömelekleri we wiruslary öldürip bilýän aldegid dezinfeksiýa.Dekilamonium bromidi goşa uzyn zynjyrly kationiki surfaktantdyr, dördünji ammiak kationlary negatiw zarýadly bakteriýalary we wiruslary işjeň çekip biler we olaryň üstlerini ýapyp biler, bakteriýalara päsgel berer ...

 • Enrofloksasin sanjymy

  Enrofloksasin sanjymy

  Esasy düzümi Enrofloksasin aýratynlyklary Bu önüm açyk sary suwuklyga reňksizdir.Farmakologiki hereket Farmakodinamik Enrofloksasin, florokinolon haýwanlary üçin ýörite ulanylýan giň spektrli bakterisid derman.E.coli, salmonella, klebsiella, brusella, pasteurella, pleuropneumonia actinobacillus, erysipelas, bacillus proteus, palçyk jenap Çarestiň bakteriýalary, ýokaşdyryjy korinebakteriýa, gan küýzesiniň bakteriýalaryny, stafilokokk aureusyny, mikoplazmany, çl ...

 • Dekil metil bromid ýod çylşyrymly ergini

  Dekil metil bromid ýod çylşyrymly ergini

 • Dasomisin gidroklorid linkomisin gidroklorid ereýän poroşok

  Dasomisin gidroklorid linkomisin gidroklorid ...

 • avermektin transdermal ergini

  avermektin transdermal ergini

  [Ulanylyşy we dozasy] Döküň ýa-da süpüriň: bir gezek ulanmak üçin her 1 kg beden agramy, mallar, doňuz 0,1ml, egninden arka orta çyzyk bilen guýulýar.It, towşan, gulagyň içindäki süpürgiç.[Çekiş döwri] Sygyrlar, doňuzlar üçin 42 gün [Aýratynlyklar] 0,5% avermektin B1 bilen hasaplanyldy [Saklaýyş] Salkyn ýerlerde saklanýan kölege, howa geçirijiligi Zawodyň salgysy] No.6 Ilkinji hatar Gündogar, Konggang ...

 • Albendazolyň togtadylmagy

  Albendazolyň togtadylmagy

  Esasy düzümi Albendazolyň häsiýetnamalary Inçe bölejikleriň asma ergini still Duruňda inçe bölejikler çökýär.Gowy sarsandan soň white birmeňzeş ak ýa-da ak görnüşli asma.Farmakologiki hereket Antiparazit serişdesi.Albendazol nematodlara, lenta gurçuklaryna we trematodlara duýgur, ýöne şistosoma garşy täsirli däl giň spektrli täsir ediji täsir edýär.Hereketiniň mehanizmi, nematodlarda β-tubuline we p ...

 • sefinime sulfat sanjym

  sefinime sulfat sanjym

  [Ulanylyşy we dozasy] Öýjükli sanjym: bir gezek ulanmak üçin, her 1 kg beden agramy, doňuz 0,08 - 0,12ml, günde bir gezek 3-5 günüň dowamynda.[seresaplyk] (1) β-laktam antibiotiklere allergiki haýwanlar gadagan.(2) Penisilliniň we sefalosporiniň antibiotiklerine garşy allergiýa bu önüme täsir etmeýär.(3) Ulanylmazdan ozal gowy silkäň.[Çekiş döwri] Doňuz 72 sagat.[Aýratynlyklary] C 23H 24N 6O 5S 2 üçin 100Ml : 2,5g [Paket] 100Ml [Saklamak] salkyn ýerde saklaň.[Möhleti] Iki ýyl [Öndüriji ...

Biziň blogymyz