• head_banner_01
  • head_banner_01

Glutaral we Deciquam çözgüdi

Gysga düşündiriş:

Esasy düzümi: Glutaraldegid, Dekametonium

Aýratynlyklary: Bu önüm açyk ysly açyk sary açyk suwuklyga reňksizdir.

Görkezişler: Dezinfeksiýa.Fermerleri, köpçülik ýerlerini, enjamlary we gurallary, tohum ýumurtgalaryny we ş.m. dezinfeksiýa etmek üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy düzümi

Glutaraldegid, Dekametonium

Aýratynlyklary

Bu önüm açyk ysy bilen açyk sary açyk suwuk reňksiz.

Farmakologiki hereket

Dezinfeksiýa.Glutaraldegid bakteriýalaryň köpelmegini we köpelýän sporalary, kömelekleri we wiruslary öldürip bilýän aldegid dezinfeksiýa.Dekilamonium bromidi goşa uzyn zynjyrly kationiki surfaktantdyr, dördünji ammiak kationlary otrisatel zarýadlanan bakteriýalary we wiruslary işjeň çekip biler we olaryň üstlerini ýapyp biler, bakteriýalaryň alyş-çalşyna päsgel berip biler, membrananyň geçirijiliginiň üýtgemegine sebäp bolup biler we glutaraldegid bilen bakteriýalaryň we wiruslaryň içerisine has köp girip biler. çalt we täsirli dezinfeksiýa etmek üçin belok we ferment işjeňligini aňsatlyk bilen ýok ediň.

Görkezişler

Dezinfeksiýa.Fermerleri, köpçülik ýerlerini, enjamlary we gurallary, tohum ýumurtgalaryny we ş.m. dezinfeksiýa etmek üçin.

Ulanylyşy we dozasy

Önüm boýunça .Oral: her bir kg agramy üçin bir doz, atlar üçin 0,05-0,1 ml, mallar we goýunlar üçin 0,1-0,15 ml;Doňuzlar 0.05 ~ 0.1ml;Itler 0,25-0,50 ml;Guş 0,1 ~ 0,2ml.

Versearamaz täsirler

Albendazol haýwanlarda irki göwrelilik döwründe ulanylanda teratogen we embrionotoksiki täsirler bilen baglanyşykly bolup biler.

Çäreler

(1) Laktasiýa wagtynda gadagan.
(2) Göwreliligiň ilkinji 45 gününde seresaplylyk bilen ulanyň.

Derman döwrüni alyň

Sygyrlar 14 gün, goýunlar 4 gün, doňuzlar 7 gün, guşlar 4 gün.

Spesifikasiýa

100ml: 10g

Bukja

Saklamak

Howa geçirijiliginde saklanýar.

Dogry döwür

Iki ýyl

Tassyklama belgisi

Önümçilik kärhanasy

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Hebei Xinanran Biologiýa Ylym we Tehnologiýa Co., Ltd.

Salgysy: No. 06, Gündogar hatary 1, Konggang köçesi, Hebeý welaýatynyň Sinle ykdysady ösüş zolagy

Tel: 0311-85695628 / 85695638

Poçta kody: 050700


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň