• head_banner_01
  • head_banner_01

avermektin transdermal ergini

Gysga düşündiriş:

Weterinariýa dermanlarynyň ady ver Awermektin Pour-on çözgüdi
[Esasy düzümi]: avermektin B1
[Aýratynlyklary]: Bu önüm reňksiz ýa-da birneme sarymtyl, birneme galyň açyk suwuklykdyr.
[farmakologiki hereket]: Jikme-jiklikler üçin görkezmelere serediň.
[neşe täsiri]: Dietilkarbamazin bilen bilelikde ulanmak agyr ýa-da ölüm howply ensefalopatiýa döredip biler.
[Funksiýa we görkezmeler] Antibiotik serişdeleri.Öý haýwanlarynyň Nematodiaz, akarinoz we parazit mör-möjek kesellerinde görkezilýär.
[Ulanylyşy we dozasy] Döküň ýa-da süpüriň: bir gezek ulanmak üçin her 1 kg beden agramy, mallar, doňuz 0,1ml, egninden arka orta çyzyk bilen guýulýar.It, towşan, gulagyň içindäki süpürgiç.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

[Ulanylyşy we dozasy] Döküň ýa-da süpüriň: bir gezek ulanmak üçin her 1 kg beden agramy, mallar, doňuz 0,1ml, egninden arka orta çyzyk bilen guýulýar.It, towşan, gulagyň içindäki süpürgiç.

[Çekiş döwri] Sygyrlar, doňuzlar üçin 42 gün

[Aýratynlyklar] 0,5% Awermektin B1 bilen hasaplandy

[Saklamak] Kölegeli, howa geçirmeýän, salkyn ýerlerde saklanýar

[Möhleti] Iki ýyl

[Önümçilik kärhanasy] Hebei XinAnRan Biotehnologiýa Co., Ltd.

[Zawodyň salgysy] He6 Heýi welaýatynyň Sinle şäheri, Konggang köçesiniň ykdysady ösüş zolagy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň